Logistiek, Transport en Bouw

De planning binnen Logistiek, Transport en Bouw

Zelfsturing, Kanteling en Zelfroosteren.

Afhankelijk van organisatiecultuur, groepsomvang en diversiteit van medewerkers wordt beter gepresteerd bij meer verantwoordelijkheid, autonomie en zelfsturing. Zelfroosteren is ter ondersteuning hiervan een krachtig instrument.

Flexibilisering


Nu organisaties hun werk anders gaan organiseren verandert ook de inrichting van de arbeidsmarkt. Niet voor het traditionele tijdelijk werk door uitzendkrachten, maar flexibilisering door de gehele organisatie heen. In-en uitleen , meervoudige contracten en interne flexpools dragen hieraan bij.

Werkplekplanning


Werkplekplanning wordt gebruikt in situaties waar een specialisme/competentie een vereiste is voor de inzet. Een werkplek kan bijvoorbeeld een trailer of truck zijn, een heftruck of een positie binnen een werkplaats. Het is een containerbegrip voor fysiek te plannen objecten.

Arbeidstijdenwet controle

In MONACO zit standaard de ATW controle (Arbeidstijdenwet controle). MONACO geeft automatisch een melding bij overtreding van de ATW regels. De planner blijft echter in control en kan indien gewenst deze melding aanpassen/negeren.

Projectplanning


De beheersing van projecten is vaak een complexe uitdaging waarbij kosten en deadlines continu moeten worden bewaakt. De inzet van resources is hierbij bepalend voor het succes. Indien het juiste materiaal en de juiste werkkrachten niet op het juiste moment op locatie zijn, heeft dit meestal consequenties voor de kosten en de deadlines.

Ploegenrooster


Werk je met meerdere ploegen die elkaar afwisselen? In MONACO kan je met de speciale ploegenrooster module een perfect ploegenrooster maken met daarin een automatische Arbeidstijdenwet controle.