Algemeen

Monaco b.v., gevestigd aan Heerbaan 14, 4817 NL Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Monaco b.v. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@monacoplanning.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Monaco b.v. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Monaco b.v. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Monaco Planning is toegewijd aan het controleren van de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie die door haar klanten wordt verstrekt. Monaco Planning heeft veel best practices rond de bescherming van klantgegevens en ervoor te zorgen dat alle gegevens veilig en beschermd zijn. Monaco Planning zet zich in voor de bescherming van de gegevens van klanten en het gebruik van gegevensvernietiging, scrubbing, retentie, scheiding en codering in overeenstemming met de beste praktijken in de branche.

Beleid van bezoekers van onze websites:

Soms verzamelen we gegevens, zoals naam, bedrijfsnaam, IP-adres en e-mailadres of fysiek adres, rechtstreeks wanneer bezoekers contact- en andere informatie verstrekken via een Monaco Planning -website, of wanneer een bezoeker een werknemer een vraag stelt, een opmerking maakt, ondersteuning aanvraagt of bepaalde services gebruikt. Door ons vrijwillig persoonlijke gegevens te verstrekken, stemmen bezoekers in met ons gebruik van die informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Als een bezoeker ons elektronisch persoonlijke gegevens verstrekt, erkent hij en gaat hij ermee akkoord dat dergelijke persoonlijke gegevens van zijn huidige locatie kunnen worden overgedragen naar onze zakelijke elektronische bestanden en servers van ons en onze onderaannemers in Canada en andere landen om onze diensten aan de bezoeker te leveren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
We kunnen ook persoonsgegevens verkrijgen door vast te leggen hoe bezoekers onze producten gebruiken. Bijvoorbeeld via foutrapporten of andere gebruiksgegevens. Wanneer de site wordt bezocht, kunnen bepaalde persoonlijke gegevens worden verzameld door vast te leggen hoe de bezoeker met die site omgaat via cookies.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Monaco b.v. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Monaco Planning verkoopt, verhuurt of verstrekt zelfs geen persoonlijke gegevens van klanten, werknemers of bedrijven aan derden, inclusief lijstdiensten, telemarketingbedrijven of externe bedrijven voor onafhankelijk gebruik of promotionele doeleinden.

Monaco Planning zal geen persoonlijke gegevens gebruiken, delen of distribueren, behalve als volgt: indien nodig om de veiligheid van onze producten te handhaven, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, zoals beschreven in een contract tussen Monaco Planning en  onze klant.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Monaco b.v. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Monaco b.v. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Monaco b.v. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Monaco b.v. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@monacoplanning.nl.

Recht tot het indienen van een klacht bij de AP

Als je vindt dat we iets niet goed doen, dan horen we dat graag van je en werken we graag om dat op te lossen. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Gebruik hiervoor de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 

Contactgegevens Monaco Planning

Heerbaan 14
4817 NL Breda
+31 (0)76 7 200 200
info@monacoplanning.nl