Zorg en Welzijn

De planning binnen Zorg en Welzijn.

Zelfsturing, Kanteling en Zelfroosteren.

Zelfsturing is een trending topic binnen zowel cure als care. Hoewel zelfsturing een breed begrip is, betreft het binnen planning over het algemeen de kanteling van zeggenschap over de invulling van de werktijden. De algemeen gebruikte term hiervoor is Zelfroosteren.

Flexibilisering in de ZorgOm de inzet maximaal te laten aansluiten op de zorgvraag is flexibiliteit in de formatie essentieel. De vaste formatie moet hiervoor omlaag. De flexibiliteit kan vervolgens worden gecreëerd door de flexibiliteit van eigen medewerkers, een flexpool of inzet van externe krachten.

WerkplekplanningIn de zorg wordt werkplekplanning gebruikt op plekken waar een specialisme/competentie aan is gekoppeld. Met name binnen de cure is deze bijzondere manier van planning veel gebruikt binnen o.a. laboratoria en radiologie.

Arbeidstijdenwet controle

In MONACO zit standaard de ATW controle (Arbeidstijdenwet controle). MONACO geeft automatisch een melding bij overtreding van de ATW regels. De planner blijft echter in control en kan indien gewenst deze melding aanpassen/negeren.

Capaciteitsplanning


Capaciteitsplanning zorgt voor de juiste aansluiting van capaciteitsvraag en capaciteitsaanbod. Het geeft inzicht in de te verwachte vraag naar personeel, zowel kwalitatief als kwantitatief. Wil je goed kunnen anticiperen? Dan is capaciteitsplanning een must.

Portaal

Medewerkers willen een goede werk-privé balans en daarvoor graag zelf invloed op het rooster uitoefenen. Door het betrekken van de medewerkers zijn ze tevredener en daardoor productiever. Uiteindelijk komt dit de zorg ten goede.