Analytics

Analyseer de planning en verbeter! Ontdek trends, analyseer inzet en maak rapporten en dashboards voor het management. MONACO Analytics is de enige geïntegreerde operational business intelligence (BI) tool in de markt op het gebied van planning. Met MONACO Analytics heb je grip op de personele kosten, inzet en kwaliteit. De module MONACO Analytics wordt standaard geleverd met een dashboard waarin de belangrijkste prestatie indicatoren (KPI’s) staan weergegeven.

MONACO Analytics wordt naast onze klanten ook gebruikt door kennisorganisaties (zie ook onze kennispartners) voor het bepalen van de Delta Pi norm die de kwaliteit van de planning binnen de organisatie weerspiegelt.

Dienstroosterplanning

Alleen MONACO DienstRoosterPlanning (DRP) bevat alle functionaliteit die nodig is voor uw personeels- en dienstroosterplanningen. Met het eenvoudige bedieningsgemak direct inzicht in capaciteit, planning en inzet van je medewerkers. Alle mogelijkheden voor het gebruik van apps en mobile en een uniek aantal planningondersteunende functionaliteiten. Niet voor niets is MONACO één van de populairste planningspakketten in de markt. 

MONACO DRP vormt de kern van alle oplossingen van MONACO en is aan te vullen met diverse modules en opties. MONACO is standaard te koppelen met personeel- en salaris-systemen, inzet- en capaciteits-systemen en BI-tooling. Met MONACO Analytics en Delta Pi, heb je de mogelijkheid om het gehele planproces te controleren en verbeterpotentieel echt inzichtelijk te krijgen, Monaco is exclusief aanbieder van de geïntegreerde Delta Pi meting.

Flex

 

 

MONACO Flex is er voor organisaties en medewerkers die te maken hebben met alle soorten flexwerkers. Denk aan uitzendkrachten, oproepkrachten en poolafdelingen. Maar ook voor het in- en uitlenen tussen afdelingen of de inzet van medewerkers uit de eerste schil gebruik je MONACO Flex. MONACO Flex brengt vraag en aanbod overzichtelijk in beeld en brengt de juiste match – eventueel automatisch – tot stand. Vervolgens wordt de beschikbaarheid, plaatsing, communicatie en facturatie/doorbelasting voor je geregeld. Aanvragen en plaatsingen worden meteen met naam in het rooster gezet en zijn direct voor de planner beschikbaar, geen ruis en geen onnodige communicatie. Werken met flexkrachten was nog nooit zo eenvoudig en leuk. MONACO Flex is flexplanning pur sang.

Werkplekplanning

 

 

Bij de module MONACO Werkplekplanning staat de inzet van medewerkers op werkplekken en taken centraal. Voor de werkplekken wordt een behoefteplanning opgesteld – verspreid over meerdere tijdblokken – die vervolgens wordt gevuld met medewerkers met de juiste kennis en expertise.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van profielen uit het competentieregister. MONACO Werkplekplanning sluit naadloos aan op MONACO Personeelsplanning, beiden onderdeel van de MONACO Suite.

Zelfroosteren

 

 

Monaco zelfroosteren is ontstaan in nauwe samenwerking met onze klanten. Het is een weldoordachte vorm waarbij een optimale balans is gevonden tussen het Zweedse Model (gericht op de wensen van de medewerkers) en Participerend Plannen (gericht op bedrijfseconomische doelen van de organisatie).

Monaco Zelfroosteren zorgt dat medewerkers zich meer bij het planproces betrokken voelen en de medewerkertevredenheid stijgt. De druk op de planner wordt lager en afhandeling van vragen van medewerkers kost minder tijd. Monaco Zelfroosteren kan per afdeling worden ge(de)activeerd.

Projecten

 

 

Met MONACO Projectplanning beheer je projecten op basis van activiteiten en subactiviteiten. Het unieke aan MONACO Projectplanning is dat het volledig integreert met andere planningsmethodieken. De module Projectplanning is onderdeel van de Monaco Suite, waardoor het mogelijk is om o.a. projecten, diensten, taken en personeel aan elkaar te koppelen.

Ploegenrooster

Ploegenrooster

Capaciteitsplanning

In de huidige markt is kostenbeheersing een vitaal onderdeel geworden van de bedrijfsvoering. Hierbij ligt een direct verband tussen de juiste beheersing van kosten en juiste efficiënte planning van de belangrijkste resources van de organisatie, het personeel. Dit wordt capaciteitsplanning genoemd. Voor kostenbeheersing is een direct overzicht van zowel kosten als besteding van uren en geld onontbeerlijk. 

De MONACO-module Capaciteitsplanning biedt dit in duidelijke en gedetailleerde vorm (uitgesplitst naar kostensoort, kostplaats en herkomst). Dit in combinatie met krachtige workforce forecast functionaliteit, maakt MONACO tot een compleet en geïntegreerd systeem voor Management (Beheer), Leiding (Besteding) en Medewerkers (Uitvoering). De tool voor capaciteitsplanning bij uitstek.