Dienstroosterplanning

MONACO DRP is de basismodule van MONACO en bevat alle functionaliteit waarmee organisaties en gebruikers optimaal ondersteund worden in hun personeel- en dienstroosterplanningen. MONACO DRP is zeer gebruikersvriendelijk. De optimale mix tussen gebruiksgemak en overzicht enerzijds en een grote diversiteit aan planning ondersteunende functionaliteit anderzijds maakt van MONACO DRP één van de meest populaire planningspakketten.

Flex

Nederland ziet steeds meer de voordelen van flexibele arbeid voor het inspelen op behoeftes van korte termijn. Ook de overheid met de wet Werk en Zekerheid zet in op flexibilisering van de arbeidsmarkt. Maar wat betekent dat in de praktijk? Een wildgroei van kleine contracten, kortere diensten en meer onzekerheid voor de medewerkers? Onderzoek van Nivel toont aan dat medewerkers best flexibeler willen werken, maar dan ook meer grip willen krijgen op hun eigen agenda. Een goede verhouding tussen werk en privé is juist belangrijk bij poolkrachten, daarmee gaan flexibilisering en medewerkersparticipatie hand in hand.

Nu organisaties hun werk anders gaan organiseren verandert ook de inrichting van de arbeidsmarkt. Niet voor het traditionele tijdelijk werk door uitzendkrachten, maar flexibilisering door de gehele organisatie heen. In-en uitleen , meervoudige contracten en interne flexpools dragen hieraan bij. Of je nu een intercedente bent bij een uitzendbureau, een flexibel contract hebt, of de flexpool runt, de huidige tijd vraagt om verschillende soorten van inzet en betrokkenheid, zowel centraal als decentraal geleid.

MONACO Flex brengt vraag en aanbod overzichtelijk in beeld en brengt de juiste match – eventueel automatisch – tot stand. Vervolgens wordt de beschikbaarheid, plaatsing, communicatie en facturatie/doorbelasting voor je geregeld. Aanvragen en plaatsingen worden meteen met naam in het rooster gezet en zijn direct voor de planner beschikbaar, geen ruis en geen onnodige communicatie. Werken met flexkrachten was nog nooit zo eenvoudig en leuk. MONACO Flex is flexplanning pur sang.

Werkplekplanning

Bij werkplekplanning staat het plannen van een plaats, locatie of positie centraal en niet het plannen van een dienst. Werkplekplanning wordt echter wel bijna altijd naast dienstroosterplanning ingezet. Het vormt namelijk een planningsdimensie naast diensten plannen. Het is juist wel handig indien een medewerker een dienst heeft deze aan één of meerdere plekken te kunnen koppelen.

Werkplekplanning of takenplanning heeft als belangrijkste eigenschap dat een op een plek of taak te plannen medewerker aan een aantal eisen moet voldoen. Zo mogen medewerkers alleen aan een werkplek worden toegekend wanneer ze daartoe bevoegd en bekwaam zijn waarbij wordt gekeken naar bevoegdheden, kennis, ervaring, geldigheid certificaten of bepaalde kenmerken. Zeker bij grotere aantallen in te plannen medewerkers is het ondoenlijk om als planner op te hoogte te zijn van al deze aspecten. Een goede planningstool ontlast de planner hier volledig bij.

Zelfroosteren

Afhankelijk van organisatiecultuur, groepsomvang en diversiteit van medewerkers wordt beter gepresteerd bij meer verantwoordelijkheid, autonomie en zelfsturing. Zelfroosteren is ter ondersteuning hiervan een krachtig instrument. Zelfroosteren is oorspronkelijk beschreven als “Het individueel bepalen van werktijd, los van gedefinieerde diensten.” Dit wordt ook wel het Zweedse model genoemd.

In de markt worden echter veel varianten geboden die verschillende niveaus van medewerker participatie ondersteunen. Zelfroosteren is daardoor een verzamelbegrip geworden voor alle vormen van roosteren waarin de medeweker in meer of mindere mate betrokken is.

In de visie van Monaco is zelfroosteren succesvol indien de unieke kenmerken van iedere groep binnen de organisatie worden onderkend en op een passende manier worden ondersteund. Iedere afdeling heeft karakteristieke kenmerken w.o. omvang, zelfstandigheid, niveau en leiderschapsvorm. “One size fits all” werkt niet voor zelfroosteren.

MONACO Zelfroosteren is onderdeel van de MONACO Plancyclus die loopt van capaciteitsplanning, zelfroosteren en tijdregistratie naar analyse en forecasting.

MONACO maakt het mogelijk om per afdeling of team een gradatie in zelfroosteren toe te passen die het best bij dat onderdeel aansluit. Monaco is één van de marktleiders in collectief zelfroosteren in Nederland en koploper van Nordic planning in Scandinavië.

Projecten

De beheersing van projecten is vaak een complexe uitdaging waarbij kosten en deadlines continu moeten worden bewaakt. De inzet van resources is hierbij bepalend voor het succes. Indien het juiste materiaal en de juiste werkkrachten niet op het juiste moment op locatie zijn, heeft dit meestal consequenties voor de kosten en de deadlines. De rol van de planner is het opzetten van een goede projectplanning waarbij faalkosten worden voorkomen.

Hoe breng je eenvoudig projecturen en contracturen van medewerkers in balans? Valt iemand uit in het projectteam? Als planner wil je direct zien wie er beschikbaar is, nog voldoende contracturen heeft en voldoet aan de juiste competenties.

Met projectplanning wil je vraag gestuurd plannen op basis van project inzetvraag. Oftewel het plannen van personeel op basis van behoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Met MONACO Projectplanning beheer je projecten op basis van activiteiten en inzet. Het unieke aan MONACO Projectplanning is dat het volledig integreert met andere planningsmethodieken. De module Projectplanning is onderdeel van de Monaco Suite, waardoor het mogelijk is om o.a. projecten, diensten, taken en personeel aan elkaar te koppelen.

Ploegenrooster

Werk je met meerdere ploegen die elkaar afwisselen? In MONACO kan je met de speciale ploegenrooster module een perfect ploegenrooster maken met daarin een automatische Arbeidstijdenwet controle.

Capaciteitsplanning

Personeel is vaak de grootste kostenpost binnen organisaties. Het besef bij bestuurders dat Human Resources efficiënter moeten worden ingezet is elementair voor het beheren van de financiën.

Lag voorheen de focus op het in huis hebben van voldoende geschikte medewerkers, ligt de focus nu op de beheersing van financiën met direct hieraan gerelateerd de efficiënte planning van de belangrijkste bronnen van de organisatie, het personeel. Door inzicht in waar de kosten worden gemaakt en hoe deze zich verhouden tot de inkomsten, kan het belangrijkste bedrijfsmiddel van de organisatie, het personeel, doelmatiger en efficiënter worden ingezet.
De definitie van Monaco voor personele capaciteitsplanning luidt: “Het voldoen aan de capaciteitsvraag met beheersing van de personeelskosten en behoud van kwaliteit”.

MONACO Capaciteitsplanning ondersteunt uw organisatie met de invulling van de capaciteits-vraag waarbij u volledige grip heeft op de inzet, budgetten en kosten. Uiteraard wordt het bewaken van de kwaliteit van de inzet hierbij niet uit het oog verloren.
MONACO Capaciteitsplanning is een compleet en geïntegreerd systeem voor Management (sturing en overzicht), Leiding (besteding) en Planners (uitvoering). De tool voor capaciteitsplanning bij uitstek.

Activiteiten

Als aanvulling op Monaco DRP en de huidige modules hebben wij in nauwe samenwerking met praktijkdeskundige de Activiteitenmodule ontwikkelt. Deze module is volledig geïntegreerd in het MONACO systeem en werkt dus ook met alle bestaande koppelingen naar HRM en Salarissysteem.

De planningsmethodiek is echter geheel nieuw! De manier waarop Medisch specialisten, vakgroepen, en huisartsen tot planning komen en de interactie tussen planner en geplande is van een andere orde.

Monaco heeft dit perfect opgelost in de Activiteiten module.

Cliënt

zorg-welzijn-planning

Dit is een integraal onderdeel van MONACO en daarmee uiterst gebruiksvriendelijk en flexibel. Cliënt gegevens worden overzichtelijk gepresenteerd, volledig met alle randvoorwaarden voor de te leveren zorg door middel van een importkoppeling met een EPD cq zorgpakket.

De vastgestelde indicatie met één of meer te leveren zorgproducten wordt duidelijk weergegeven (tijdsduur, periode, maximaal totale tijd e.d.). Vervolgens wordt de door de cliënt gegenereerde behoefte gekoppeld aan het aanbod van personeel binnen uw organisatie om een compleet zorgplan op te stellen. Hierbij wordt rekening gehouden met de functie, ervaringen opleiding en de wensen ten aanzien van verlof van de medewerkers.