Leisure, Hospitality en Retail

De planning binnen Leisure, Hospitality en Retail

Zelfsturing, Kanteling en Zelfroosteren.

Afhankelijk van organisatiecultuur, groepsomvang en diversiteit van medewerkers wordt beter gepresteerd bij meer verantwoordelijkheid, autonomie en zelfsturing. Zelfroosteren is ter ondersteuning hiervan een krachtig instrument.

Capaciteitsplanning


Capaciteitsplanning zorgt voor de juiste aansluiting van capaciteitsvraag en capaciteitsaanbod. Het geeft inzicht in de te verwachte vraag naar personeel, zowel kwalitatief als kwantitatief. Wil je goed kunnen anticiperen? Dan is capaciteitsplanning een must.

Flexibilisering


Nu organisaties hun werk anders gaan organiseren verandert ook de inrichting van de arbeidsmarkt. Niet voor het traditionele tijdelijk werk door uitzendkrachten, maar flexibilisering door de gehele organisatie heen. In-en uitleen ,meervoudige contracten en interne flexpools dragen hieraan bij.

Arbeidstijdenwet controle

In MONACO zit standaard de ATW controle (Arbeidstijdenwet controle). MONACO geeft automatisch een melding bij een overtreding van de ATW regels. De planner blijft echter in control en kan indien gewenst deze melding aanpassen/negeren.

Projectplanning


De beheersing van projecten is vaak een complexe uitdaging waarbij kosten en deadlines continu moeten worden bewaakt. De inzet van resources is hierbij bepalend voor het succes. Indien het juiste materiaal en de juiste werkkrachten niet op het juiste moment op locatie zijn, heeft dit meestal consequenties voor de kosten en de deadlines.

Werkplekplanning


Werkplekplanning of takenplanning heeft als belangrijkste eigenschap dat een op een plek of taak te plannen medewerker aan een aantal eisen moet voldoen. Zo mogen medewerkers alleen aan een werkplek worden toegekend wanneer ze daartoe bevoegd en bekwaam zijn waarbij wordt gekeken naar bevoegdheden, kennis, ervaring, geldigheid certificaten of bepaalde kenmerken.