Eenvoudig, flexibel en snel een ploegenrooster realiseren met het MONACO Ploegenrooster

Eenvoudig, flexibel en snel een ploegenrooster realiseren met het MONACO Ploegenrooster

Veel organisaties in de procesindustrie produceren buiten kantooruren gewoon door en vaak werken de meeste bedrijven dan ook met een ploegendienst rooster. In een erg kleine organisatie is het vaak nog eenvoudig om op papier of in Excel een roosterplanning voor ploegen op te maken. In een groter of groeiend bedrijf vergt deze methode echter steeds meer tijd en sluipen er al snel fouten in. Hoe komt u tot een ploegenrooster afgestemd op uw organisatie? Hoe plant u uw werknemers vervolgens in en anticipeert u op (onverwachte) wijzigingen? Hoe kunt u de dienstenplanning optimaliseren voor uw organisatie? Lees verder!

Ploegendienst of werken volgens een ploegenrooster houdt in dat er gewerkt wordt op wisselende werktijden volgens een vast rooster. Met name in de procesindustrie wordt veel gewerkt volgens een ploegensysteem. In de procesindustrie draaien alle werkprocessen om de productie van het bedrijf, alle logistieke processen en andere processen worden hierop afgestemd. Dit houdt in de praktijk in dat de machines voortdurend moeten ‘draaien’ wanneer het bedrijf operationeel is. In volcontinue bedrijven in de procesindustrie komt het erop neer dat de machines vierentwintig uur per etmaal, 7 dagen per week moeten draaien.

Machines kunnen in veel gevallen nog niet volledig geautomatiseerd draaien, er zijn machineoperators nodig die de machines bedienen.

Ook zullen werknemers ervoor moeten zorgen dat grondstoffen worden aangevoerd en eindproducten worden gecontroleerd en afgevoerd. Dit impliceert dat er kwaliteitscontroleurs en logistiek personeel nodig is wanneer de machines draaien.

Bij storingen of andere problemen in het proces dient er geschoold personeel aanwezig te zijn om de storingen te lokaliseren en op te lossen. Naast bedieners van machines zijn volcontinue technische medewerkers nodig zoals onderhoudsmonteurs die storingen oplossen en (preventief) onderhoud uitvoeren aan machines.

Voor de controle op het proces zijn procesoperators nodig. Zij controleren het proces en anticiperen op zaken die het proces kunnen belemmeren of verstoren.

Verder wordt veel werk in de procesindustrie nog uitgevoerd door productiekrachten. Zij voeren werkzaamheden uit in het productieproces die (nog) niet door machines uitgevoerd kunnen worden.

Naast vooraf genoemde functiegroepen zijn er nog verschillende andere medewerkers nodig die ervoor zorgen dat bedrijven in de procesindustrie goed kunnen blijven draaien. Hierbij kan gedacht worden aan beveiligers en facilitair personeel. Al deze personeelsleden kunnen in ploegendienst werken.

U herkent bovenstaande ongetwijfeld maar hoe gaat u ermee om?

Het beheer van deze ploegendiensten is voor nogal wat bedrijven een lastige klus. In een erg kleine organisatie is het vaak nog eenvoudig om op papier of in Excel een roosterplanning voor ploegen op te maken. In een groter of groeiend bedrijf vergt deze methode echter steeds meer tijd, en sluipen er al snel fouten in. Automatisering kan deze pijnpunten aanpakken. Maar hoe kan een dienstenplanning precies geoptimaliseerd worden?

Het MONACO Ploegenrooster is hét instrument om complexe herhalende roosters te ontwikkelen. Ploegendiensten, nachtdiensten of flexibele jaarroosters, die goed en gezond zijn. Met MONACO stelt u aan de hand van eisen vanuit de arbeidstijdenwetgeving, CAO, ergonomie en andere randvoorwaarden een evenwichtig rooster samen. Dit heeft een positief effect op de tevredenheid van uw werknemers en daarmee ook op de bedrijfsresultaten. Werkt uw organisatie met herhalende roosters, die iedere keer weer veel van uw planners vragen? Zet dan MONACO Planningssoftware in en creëer een gebalanceerd ploegenrooster met een goede mix van contracten en ervaring en voldoende flexibiliteit. Daar profiteren uw planners en medewerkers van en dus ook uw organisatie.

Voor meer informatie neem contact op via verkoop@monacoplanning.nl.