Algemeen

De planning binnen andere Branches.

Zelfsturing, Kanteling en Zelfroosteren.

Afhankelijk van organisatiecultuur, groepsomvang en diversiteit van medewerkers wordt beter gepresteerd bij meer verantwoordelijkheid, autonomie en zelfsturing. Zelfroosteren is ter ondersteuning hiervan een krachtig instrument.

Arbeidstijdenwet controle

In MONACO zit standaard de ATW controle (Arbeidstijdenwet controle). MONACO geeft automatisch een melding bij een overtreding van de ATW regels. De planner blijft echter in control en kan indien gewenst deze melding aanpassen/negeren.

Werkplekplanning


Werkplekplanning of takenplanning heeft als belangrijkste eigenschap dat een op een plek of taak te plannen medewerker aan een aantal eisen moet voldoen. Zo mogen medewerkers alleen aan een werkplek worden toegekend wanneer ze daartoe bevoegd en bekwaam zijn waarbij wordt gekeken naar bevoegdheden, kennis, ervaring, geldigheid certificaten of bepaalde kenmerken.

Flexibilisering

Nu organisaties hun werk anders gaan organiseren verandert ook de inrichting van de arbeidsmarkt. Niet voor het traditionele tijdelijk werk door uitzendkrachten, maar flexibilisering door de gehele organisatie heen. In-en uitleen , meervoudige contracten en interne flexpools dragen hieraan bij.

Capaciteitsplanning

Capaciteitsplanning zorgt voor de juiste aansluiting van capaciteitsvraag en capaciteitsaanbod. Het geeft inzicht in de te verwachte vraag naar personeel, zowel kwalitatief als kwantitatief. Wil je goed kunnen anticiperen? Dan is capaciteitsplanning een must.

Ploegenrooster

Werk je met meerdere ploegen die elkaar afwisselen? In MONACO kan je met de speciale ploegenrooster module een perfect ploegenrooster maken met daarin een automatische Arbeidstijdenwet controle.